Telefon 20-9722-298

Tagság

A Magyar WingTsun kung-fu Egyesület tagjai -az érvényes egyesületi tagkönyv birtokában- jogosultak résztvenni az egyesület által szervezett szemináriumokon, nagymesteri szemináriumokon, nyári táborokon és egyéb rendezvényeken. A tagsági könyv bizonyos, a nagyközönség számára is nyitott rendezvényeken ingyenes, illetve kedvezményes belépésre jogosíthat. Bármely fokozatra vizsgázni csak érvényes tagsági könyvvel lehet. Az egyesület tagjainak lehetőségük van a WingTsun kung-fuval kapcsolatos kiadványok, felszerelések beszerzésére is.

A klub tagja lehet bárki, aki az egyesület szabályait, az általános, valamint a kung-fura, azon belül a WingTsun kung-fura jellemző viselkedési normákat elfogadja és az első -ingyenes- próbaedzés után a tandíjat befizeti.Nem lehet a klub tagja olyan ember, akinél fennáll a veszélye, hogy az itt tanultakat nem elfogadható célokra használja fel (verőember, pénzbehajtó, stb). Akiről ilyesmi kiderül, klub- és egyesületi tagsága, valamint addig megszerzett fokozatai azonnal érvényüket vesztik.

Az iskola szabályzata:

 • A foglalkozásokon mindig időben, ápoltan jelenjen meg.
 • Mindig szabályos uniformisban és védőfelszerelésben gyakoroljon.
 • Terembe való be-, és kilépéskor mindig hajoljon meg.
 • Viselkedjen mindig fegyelmezetten.
 • Tilos a karba, illetve zsebre tett kéz, továbbá a rágógumi, a dohányzás, és alkoholfogyasztás.
 • Tisztelettel közeledjen a Si-Fu-hoz és a Si-Hing-hez, használja a hivatalos megszólítást.
 • Köszöntse a Si-Fu-t és a Si-Hing-et tradicionális meghajlással.
 • Hibáinak kijavítását mindig köszönje meg.
 • A foglalkozásokon tilos óra, nyaklánc, gyűrű és egyéb balesetveszélyes tárgy viselete.
 • Ne gyakoroljon edzőharcot felügyelet nélkül.
 • Gyakorolja szorgalmasan és soha ne felejtse el a technikákat.
 • A tanult technikákat csak szükség esetén használja a rászorulók és önmaga védelmében.
 • Legyen barátságos és segítőkész társaival.
 • Soha ne sértse meg a Wing Tsun tekintélyét.
 • A tandíjat minden hó tizedikéig fizesse be.
 • Ha a tagnak bármilyen problémája van a klubbal, vagy a társaival kapcsolatban, köteles a központ felé jelezni.
 • Azt a tanítványt, aki többször és szándékosan megsérti az iskola szabályait, eltanácsoljuk az iskolából!

Öltözék:

Hagyományos, az elért fokozatnak megfelelő Wing Tsun uniformis (fehér póló - ötödik fokozattól fekete szegéllyel - nyomott fekete felirattal, fokozatjel, fekete kung-fu nadrág, fehér zokni, fekete kung-fu cipő).

Megtekintés, kipróbálás:

Az edzéseket bárki, akit érdekel, megtekintheti. Az első edzés mindenkinek ingyenes, mondhatni próbaedzés. A tanuló két hónap után léphet be az egyesületbe (az edzéseket addig is látogathatja és a havi tandíjat is fizetnie kell), amennyiben ezt ő és az instruktor is jónak látja. Az ekkor kapott tagsági igazolvány jogosítja fel vizsgázásra, szemináriuomokon, táborokon való résztvételre.

Tréningek:

Az első részben formagyakorlatot és bázistechnikákat gyakorlunk. A formagyakorlat rendszerbe gyűjti az adott fokozathoz tanulandó mozdulatokat, de emellett bemelegítésre is szolgál. A bázisgyakorlato k a tanult technikák, csiszolására szükségesek. Ezek a mozdulatok az edzés első 30 percét teszik ki. Itt épít a tanuló pontos alapot a későbbi harci gyakorlatokhoz.

A második részben (45- 50 perc) páros harci és önvédelmi gyakorlás folyik. Itt különböző támadó szituációkra gyakorlunk védekezéseket , ellentámadásokat.

A harmadik részben reflex és erőfejlesztő gyakorlatokat végzünk.

A tréningen három csoportban gyakorolnak a tanulók ( kezdő, középhaladó, haladó), így mindenki tudásának megfelelő partnerrel edzhet.

A három iskola tanulóinak lehetőségük van arra is, hogy a másik két helyszinen is edzhessenek külön tandíj befizetése nélkül, így akár minden nap ott lehetnek iskoláinkban a még gyorsabb fejlődés érdekében.

A tanítványnak lehetősége van edzésen kívüli továbbfejlődésre is:

 • Különóra:Különórán az oktató csak egy tanítvánnyal foglalkozik, javítja mozdulatait. Így a tanuló gyorsabban halad a tananyag elsajátításában. Ideje kb.: 40 perc
 • Kiscsoportos tréning: Kiscsoportos edzésen a tanult mozdulatokat védőfelszerelésekkel úgymond szabadon gyakoroljuk. Sok a földharc, szabadharc, zsákolás, pontütőzés. Ez kb.: 3 órás.
 • Szemináriumok: A helyi szemináriumokat Si fu Máday Norbert (9. mesterfokozat) vezeti. Két nap alatt három edzésen és a vizsgán lehet részt venni.
 • Edzőtáborok: Minden évben három edzőtáborunk van. Ez egy hét alatt intenzív , napi 2-szer 3 órás edzést jelent.

Vizsgák

A WingTsun kung-fuban 12 tanulófokozat van, melyekért vizsgázni a félévente esedékes területi szemináriumokon, illetve a nyári edzőtáborokban lehet. Az elért fokozatról a tanulók diplomát kapnak. A fokozatot a ruhára varrt szilvavirág alakú fokozatjel jelzi.

Az első négy mesterfokozatot elérőket technikusoknak, az 5.-8. fokozat közöttieket gyakorlóknak nevezik. Az EEWTO-ban mesterfokozatra személyesen Leung Ting nagymester előtt kell vizsgázni. A sikeresen vizsgázó angol és kínai nyelvű diplomát kap.

Fokozatrendszer

Tanuló fokozatok
Kezdő fokozatok

fehér Wing Tsun póló
1. fokozat 2. fokozat 3. fokozat 4. fokozat
föld, mag napfelkelte délelőtti langyos napfény ragyogó napsütés
Középhaladó fokozatok

szegélyes fehér Wing Tsun póló
Si-Dai megszólítás
5. fokozat 6. fokozat 7. fokozat 8. fokozat
rügy levél a víz, öntözés a termés, szilva
Haladó fokozatok 9. fokozat 10. fokozat 11. fokozat 12. (mesterjelölt) fokozat
a fokozatok a nemesfémeket szimbolizálják


Mester fokozatok
I. mesterfokozat fekete alapon arany színu a szilvavirág
fekete nadrág
fekete póló, fehér felirat, fekete mesterköpeny fehér megkötővel
II-IV. mesterfokozat piros csíkok a nadrágon
piros írás és szegély a pólón, fekete mesterköpeny piros szegélyekkel és megkötővel
V-VIII. mesterfokozat vastagabb piros csík
IX. mesterfokozattól a piros csíkok helyett sárga csíkok

A név eredete

A Wing Tsun Kuen elnevezés "Gyönyörű Tavasz Öklé"-t jelent. Wing Tsun-nak hívták azt a kínai hölgyet, akiről a rendszer a nevét kapta.

Mi a Wing Tsun?

A Wing Tsun kung-fu egy olyan tudományos alapokon nyugvó tradicionális kínai harcművészeti rendszer, amely forradalmian új közelharci technikái révén esélyt ad a gyengébbnek is egy szabad küzdelem során.
A Wing Tsun a több mint 365 különféle stílus közül az egyetlen, melyet nő alapított, átmenetet képezve a kemény és lágy stílusok között.

Főbb jellemzői

 • Túlnyomórészt egyenes vonalú mozgások, követve a mottót: "két pont között a legrövidebb út az egyenes"
 • Viszonylag kevés, csakis harcban alkalmazható technika,
 • Alacsony, veszélyes rúgások,
 • Egyidejű rugalmas, engedékeny védekezések, és
 • Erős, rendkívül dinamikus támadások,
 • Közelharci technikái bármilyen helyzetben alkalmazhatóak,
 • A gyenge pontokat támadja, hatékony önvédelmet biztosít,
 • Nem igényel különleges erőt és hajlékonyságot,
 • Mindenki számára gyorsan és könnyen elsajátítható
 • A technika és a logika által győz.
 • A Wing Tsun Chi Sau kétszer olyan gyors, mint a vizuális reakció.

A gondolkodás

 1. Az ember leghatékonyabb fegyvere az agy. A Wing Tsun nem pusztán technikák sorozata, hanem a gondolatok fizikai (kézzel és lábbal való) megnyilvánulása.
 2. A támadó mindig erősebb! A Wing Tsun minden egyes mozdulata erre a gondolatra épül, s az alábbi pontokban is végig ez a gondolat érvényesül.

Az emberi anatómia

 1. A Wing Tsun harcos mindig az ellenfél gyenge pontjait támadja (szem, torok, ágyék), hiszen ezek azok a testrészek, melyeket nem lehet megedzeni.
 2. Minden ember különböző adottságokkal rendelkezik (férfi-nő, gyenge-erős, merev-hajlékony), de a legügyesebb ember is előbb-utóbb megöregszik. A Wing Tsun-hoz nem kell különleges testi adottság, bárki bármilyen korban elsajátíthatja.
 3. Az apáca elvetette az állatok utánzásán alapuló mozdulatokat, mondván, az embernek ember módjára kell küzdenie. (Hisz az embereknek nincsen mancsuk, mint a tigriseknek; méregfoguk, mint a kígyóknak, stb.)

A matematika és fizika törvényei

 1. A Wing Tsun a védekezéshez az ellenfél erejét, lendületét veszi kölcsön, s fordítja vissza a támadóra.
 2. Minden technika a lehető legegyszerűbb módon történik. Két pont között a legrövidebb út az egyenes, és ami a legegyszerűbb és legrövidebb, az a leggyorsabb!

Páratlan tanítási program

 1. A Wing Tsun tanítása nemzetközileg egységes tanterv alapján történik.
 2. Ez a tanítási rendszer olyan, mint a nyelvtanulás.
  • Az első formagyakorlat az ABC: itt tanulják meg az alapokat.
  • A második forma a SZAVAK-hoz hasonlatos: az alapokat technikai kombinációkká tudja alakítani a tanuló.
  • A Chi-Sau (tapadós kéz) tréning pedig a NYELVTAN-hoz hasonló: a technikai kombinációk itt már folyamatos mozgássá alakulnak.
  • A szabad küzdelem pedig a FOLYÉKONY BESZÉD-del egyenértékű: a tanult technikákat bármilyen körülmények között képes alkalmazni a tanuló.

Chi Sau tréning

A Wing Tsun legendás gyakorlatsorozata, mely magyarul "tapadós kezeket" jelent. Tudományosan bebizonyított tény, hogy bőrünk érzékelése sokkal gyorsabb, mintha előbb a szemünkkel érzékelnénk, és csak azután jutna el az inger az agyunkba. A Wing Tsun a közelharcra épül, s a kis távolság miatt nincs mindig idő a szemmel való érzékelésre. Különösen nagy szerepet kap ez sötétben, szűk helyen való harcnál, illetve ha szemünk véletlenül megsérült a harc során.

Elmélet Wing Tsun tanulóknak.